kardynał Stefan Wyszyński

Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia

Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry - i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. - Jan Paweł II do kardynała Stefana Wyszyńskiego (23 X 1978)

Skąd biorę cytaty? (marzec 2008)

Jakiś czas temu zauważyłem, że na Wikipedii pojawiły się cytaty przeklejone z niniejszej strony. Nie mam nic przeciwko temu, wszak zależy mi na popularyzacji nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego, jednak pragnę przy tej okazji napisać skąd biorę cytaty umieszczane na tej stronie. Otóż podczas czytania tekstów, przemówień czy zapisków Prymasa odnotowuję sobie na boku fragmenty, które warto umieścić w Internecie. Nigdy nie przeklejam wypowiedzi Prymasa z innych zbiorów z cytatami, ponieważ występuje wówczas wiele problemów, np. kwestia prawdziwości i dokładności cytatu, ewentualnego wyrwania z kontekstu itd. Pisząc "zbiory z cytatami" mam na myśli głównie mnóstwo stron internetowych z krótkimi jednozdaniowymi cytatami, ale także tego rodzaju wydania książkowe. Obficie korzystam natomiast w książkek, które są wyborami tekstów Prymasa na dany temat, np. biała seria prymasowska z Instytutu Wydawniczego PAX.

Stosowane przeze mnie kryteria wyboru fragmentów do umieszczenia na stronie są różne. Przede wszystkim musi to być w miarę odrębna myśl, aby w oderwaniu od swojego pierwotnego kontekstu była zrozumiała oraz by nie zmieniało to jej znaczenia. Unikam też wyrywkowego cytowania, tzn. wycinania fragmentów wypowiedzi przez umieszczenie znaku "(...)". Jeśli ten znak się u mnie pojawia, to tylko na końcu lub początku fragmentu i informuje o tym, że cytowanie zaczyna się np. od połowy zdania.

Podsumowując: wszystkie cytaty na tej stronie pochodzą z oryginalnych źródeł i są tak dobrane, aby w miarę możliwości zachować ich pierwotne znaczenie i przesłanie. Nie uznaję "delikatnego" przerabiania fragmentów w celu podniesienia ich "atrakcyjności" czy "błyskotliwości". Jeśli zaś cytaty z niniejszej strony znajdziecie na innych stronach internetowych to albo jest to zbieg okoliczności (ktoś zwrócił uwagę na identyczny fragment co ja) albo zostały one po prostu z niniejszej strony przeklejone.

(Piotr Surowiecki)

Zmiany na stronie (marzec 2007)

Na początku marca 2007 strona przeszła gruntowną przebudowę. Nowa forma strony pozwoli na umieszczenie większej ilości materiałów w sposób - mam nadzieję - bardziej przejrzysty. Wszelkie uwagi na temat strony mile widziane: proszę umieszczać je w postaci wpisów do księgi gości.

O stronie i autorze (grudzień 2005)

Jestem młodym człowiekiem, moje życie rozmnięło się z życiem kardynała Wyszyńskiego o kilka lat. Tą stroną chciałbym choć trochę przyczynić się do popularyzacji i utrwalenia nauczania Prymasa Tysiąclecia. Forma i szata graficzna tego serwisu jest skromna, ale czas nie pozwala mi na więcej. Najważniejsza jest treść, a z czasem pewnie i forma się rozwinie. Stronę będę stopniowo aktualizował i rozwijał.

Sam nie znam dobrze nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego, stopniowo je poznaję i odkrywam. Ale już zauważam, że jest to postać wyjątkowa i słowa kardynała Wyszyńskiego warte są rozpowszechniania.

Jeśli ktoś zyskał trochę na tej stronie i chciałby się jakoś odwdzięczyć, to zachęcam to krótkiej modlitwy w intencji mojej osoby oraz moich bliskich.

Piotr Surowiecki

wykonanie & copyright & kontakt z autorem: Piotr Surowiecki